Zaproszenie do składania ofert - "Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy Jeżów o długości 38 km wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania"

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: 

"Profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy Jeżów o długości 38 km wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (28 lutego 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (28 lutego 2018, 13:11:23)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 marca 2018, 14:49:37)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 459