Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

„Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów"


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (1 marca 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (1 marca 2018, 14:42:18)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (9 marca 2018, 12:57:34)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 380