Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. w ilości 1900 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. 

"Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. w ilości 1900 ton”.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (29 marca 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (29 marca 2018, 10:52:46)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (6 kwietnia 2018, 14:23:46)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311