Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie nim opieki i wyżywienia - 21.12.2018

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U . z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro  wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi:

Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie nim opieki i wyżywienia. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (21 grudnia 2018)
Opublikował: Krzysztof Juraś (21 grudnia 2018, 14:18:25)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (31 grudnia 2018, 12:45:20)
Zmieniono: dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307