Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r., Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

„Profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.”

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (27 marca 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (27 marca 2019, 12:16:35)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (5 kwietnia 2019, 13:29:59)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353