Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 16.05.2019

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

„Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (16 maja 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (16 maja 2019, 13:10:49)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (3 czerwca 2019, 13:33:17)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301