Zaproszenie do składania ofert - "NAPRAWA DROGI NA ODCINKU 20mb"

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert:
"NAPRAWA DROGI NA ODCINKU 20mb"

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (9 sierpnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (9 sierpnia 2019, 12:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247