Zaproszenie do składania ofert - zakup wraz z montażem przystanku autobusowego z poliwęglanu

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert:

"Zakup wraz z montażem przystanku autobusowego z poliwęglanu"

metryczka


Wytworzył: Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy (3 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (3 września 2019, 14:55:15)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (12 września 2019, 15:23:13)
Zmieniono: dodano Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 307