Zaproszenie do składania ofert - „REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE KOLONIA”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro  wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert:

„REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE KOLONIA”


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (26 września 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (27 września 2019, 14:06:37)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 października 2019, 13:05:30)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238