Zaproszenie do składania ofert - "PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWO POPRZEZ UTWARDZENIE MASĄ ASFALTOWĄ"

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz.1843) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,- euro  wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. – Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: 

"PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWO POPRZEZ UTWARDZENIE MASĄ ASFALTOWĄ"metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (7 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (7 października 2019, 14:04:09)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 października 2019, 12:48:47)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 247