Wykonanie lokalnej sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z zakupem okablowania strukturalnego w Sali Informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm.,  Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania  pn: 

„Wykonanie lokalnej sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z zakupem okablowania strukturalnego w Sali Informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie” w ramach Projektu „Edukacja - najlepsza inwestycja w przyszłość” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020"

  1. Zaproszenie do składania ofert (2987kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (1293kB) pdf
  3. Wzór umowy (258kB) pdf
  4. Załącznik - część elektryczna (3618kB) zip
  5. Załącznik - część teletechniczna (2810kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (30 października 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (30 października 2019, 12:11:39)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (8 listopada 2019, 12:28:15)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271