Zaproszenie do składania ofert - WYKONANIE INSTALACJI DOZIEMNEJ I INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY W JEŻOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, 95-047 JEŻÓW dz. nr 1724/1, 1724/2 obręb Jeżów

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,- euro  wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. – Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert na zamówienie pn.: 

WYKONANIE INSTALACJI DOZIEMNEJ I INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JEŻOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, 95-047 JEŻÓW
dz. nr 1724/1, 1724/2 obręb Jeżów

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (20 listopada 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (20 listopada 2019, 13:29:37)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (6 grudnia 2019, 12:05:35)
Zmieniono: dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 245