Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia - 18.12.2019

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. ze zm. Gmina Jeżów zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usługi: Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia.

  1. Zaproszenie do składania ofert (1495kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (1422kB) pdf
  3. Wzór umowy (2839kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (18 grudnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 grudnia 2019, 14:54:40)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (20 grudnia 2019, 11:57:37)
Zmieniono: dodano zmianę treści zaproszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249