Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r., Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

„Profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”
  1. Zaproszenie do składania ofert (2059kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (78kB) pdf
  3. Wzór umowy (95kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (28 stycznia 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (29 stycznia 2020, 12:31:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251