Zaproszenie do składania ofert - „Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

„Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”

  1. Zaproszenie do składania ofert (2969kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (82kB) pdf
  3. Załącznik Nr 2 - Projekt umowy (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (10 lutego 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (10 lutego 2020, 10:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 300