Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 07.05.2020

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi:

„Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów"

  1. Zaproszenie do składania ofert (1919kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (81kB) pdf
  3. Wzór umowy (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (7 maja 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (7 maja 2020, 14:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264