Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów”

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. z późn. zm.

Gmina Jeżów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów”.
  1. Zapytanie ofertowe (3609kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (266kB) pdf
  3. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty (300kB) pdf
  4. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy (231kB) pdf
  5. Załącznik Nr 4 - Pełnomocnictwo (77kB) pdf
  6. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o posiadaniu umowy (127kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (30 lipca 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (30 lipca 2020, 12:49:38)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (10 sierpnia 2020, 13:07:06)
Zmieniono: dodano Informację z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 377