Zaproszenie do składania ofert - "PRZEBUDOWA SIECI DROGOWEJ NA OSIEDLU 850-LECIA W JEŻOWIE - ETAP V"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. z późn. zm. - Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert na zamówienie pn.:

"PRZEBUDOWA SIECI DROGOWEJ NA OSIEDLU 850-LECIA W JEŻOWIE - ETAP V"

  1. Zaproszenie do składania ofert (3072kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (1247kB) pdf
  3. Przedmiar robót (980kB) pdf
  4. Orientacja: lokalizacja robót (1036kB) pdf
  5. Projekt bud. część rysunkowa (12734kB) zip
  6. Projekt budowlano-wykonawczy część 2 (253kB) zip
  7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (499kB) zip

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (24 listopada 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (24 listopada 2020, 13:52:22)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (30 listopada 2020, 13:32:48)
Zmieniono: dodano Informację z otwarcia ofert oraz Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131