Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r., Gmina Jeżów zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi: 

„Profilowania nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.”
  1. Zaproszenie do składania ofert (1702kB) pdf
  2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (23kB) plik
  3. Projekt umowy (3646kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (27 listopada 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (27 listopada 2020, 14:37:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103