Zaproszenie do składania ofert - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014 r. z późn. zm. - Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert na zamówienie pn.:

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - URZĘDZIE GMINY W JEŻOWIE

 1. Zaproszenie do składania ofert (3969kB) pdf
 2. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (1197kB) pdf
 3. Projekt budowlany (8772kB) pdf
 4. Projekt budowlany - rys. 1 (1519kB) pdf
 5. Projekt budowlany - rys. 2 (695kB) pdf
 6. Projekt budowlany - rys. 3 (377kB) pdf
 7. Projekt budowlany - rys. 4 (440kB) pdf
 8. Projekt wykonawczy (7946kB) pdf
 9. Projekt wykonawczy - rys. 1 (1443kB) pdf
 10. Projekt wykonawczy - rys. 2 (650kB) pdf
 11. Projekt wykonawczy - rys. 3 (323kB) pdf
 12. Projekt wykonawczy - rys. 4 (384kB) pdf
 13. Projekt wykonawczy - rys. 5 (420kB) pdf
 14. Przedmiar (1599kB) pdf
 15. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (3236kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (18 grudnia 2020)
Opublikował: Krzysztof Juraś (18 grudnia 2020, 13:47:48)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (31 grudnia 2020, 12:21:41)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202