INFORMACJA WÓJTA GMINY JEŻÓW z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJA
WÓJTA GMINY JEŻÓW
z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej

Na podstawie art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zwołuję pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie powołanej Postanowieniem Nr 81/2016 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 14 listopada 2016 r. 

Termin posiedzenia: 17 listopada 2016 r. (czwartek), godz. 14.00.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Jeżowie (I piętro, pokój Nr 11).

Porządek posiedzenia:
  1. Wyznaczenie prowadzącego zebranie do czasu wyboru przewodniczącego komisji.
  2. Zapoznanie z wybranymi przepisami z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks  wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz z regulaminem terytorialnej komisji wyborczej.
  3. Wybór przewodniczącego komisji.
  4. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
  5. Omówienie zadań i trybu pracy komisji, a także obowiązków i uprawnień osób wchodzących w jej skład.
  6. Ustalenie działań związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszenia listy kandydata na radnego.  
  7. Wydanie dokumentu o powołaniu w skład Gminnej Komisji Wyborczej.
  8. Ustalenie sposobu podania informacji o składzie komisji do publicznej wiadomości, jej siedzibie oraz ustalonych terminach wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszenia listy kandydata na radnego.  
  9. Sprawy różne.

Wójt Gminy Jeżów
/-/Anna Szeligowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Anna Szeligowska (15 listopada 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (16 listopada 2016, 10:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224