ARCHIWUM PLANÓW I PROGRAMÓW

ARCHIWUM PLANÓW I PROGRAMÓW

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów, pow. brzeziński, woj. łódzkie na lata 2010 – 2013

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jeżów, pow. brzeziński, woj. łódzkie na lata 2010 – 2013  (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) - uchwalony został RADY GMINY JEŻÓW z dnia 14 lipca 2010r. [...]

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jeżów na lata 2008 - 2015

  Wieloletni Plan Inwestycyjny jest kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie na poziomie samorządów. Plan określa strategię społeczno-gospodarczą gminy na podstawie diagnozy warunków społecznych, infrastrukturalnych, [...]

metryczka