2016 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Znak: SUOK.1510.2016 - PETYCJE
Założono dnia 22.03.2016 r.

REJESTR PETYCJI – 2016 r.

L.p.

Nazwisko, imię,
adres i nazwa instytucji składającej PETYCJĘ

Data wpływu PETYCJI

Zakres PETYCJI

Jednostka/ Komórka załatwiająca

Data załatwienia

1.

"Inicjatywa – Krajowe Ramy Interoperacyjności
- Rozporządzenie – Bezpieczna Administracja Publiczna"

22.03.2016

Petycja w przedmiocie – aby Jednostka Samorządu Terytorialnego (Adresat) – uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe – zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.  

Krzysztof Juraś - INFORMATYK
w Urzędzie Gminy

W dniu 31.03.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

2.

"Inicjatywa – Dbajmy
o Najmłodszych
– Place Zabaw"

23.03.2016

Petycja o rozpatrzenie prośby dotyczącej przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016 tj. o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych.

Wioletta Mrówczyńska

- INSPEKTOR
w Urzędzie Gminy
oraz Ewelina Kencler – REFERENT
w Urzędzie Gminy,
do którego zakresu obowiązków należy wykonywanie tych zadań

W dniu 31.03.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

 

Inicjatywa Efektywność Energetyczna"

16.04.2016

Petycja w przedmiocie – aby Pracownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego (Adresata) wypełniający w ramach przydzielonych im kompetencji – zadania związane z poprawą efektywności energetycznej – dokonali analizy sygnalizowanej problematyki dotyczącej realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej (wg wymogów art. 10 ustawy o efektywności energetycznej)poprzez analizę zapisów, które (w opinii wnioskodawcy) mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji – poprzez brak odpowiednio rygorystycznych kryteriów związanych z weryfikacją deklaracji producentów urządzeń grzewczych – deklarujących spełnianie wymagań tzw. „ekoprojektu” a nieposiadających odpowiednich dokumentów uzyskanych na podstawie badania urządzeń w niezależnych jednostkach badawczych, jak również aby zapoznali się z załączoną do petycji opinią prawną pt. „Wymogi dotyczące znowelizowanych postanowień tzw. „ekoprojektu” 

Paweł Winciorek

- PODINSPEKTOR
w Urzędzie Gminy,
do którego zakresu obowiązków należy wykonywanie tych zadań

W dniu 18.04.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

4.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. 
z o. o.

24.06.2016

Petycja o archiwizację w zasobach Urzędu - niniejszego wniosku wraz z załącznikami - jako kolejny wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia "efektywności energetycznej"

Paweł Winciorek

- PODINSPEKTOR
w Urzędzie Gminy,
do którego zakresu obowiązków należy wykonywanie tych zadań

W dniu 27.06.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

5.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o. o.

27.09.2016

Petycja w sprawie III edycji programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos oraz ogólnopolskiego konkursu, w którym szkoły podstawowe mogą wygrać – nagrodę w postaci remontu toalety wartości ok. 30 tys. pln

Kinga Goliat
– Inspektor ds. Oświaty
w Urzędzie Gminy,
do którego zakresu obowiązków należy wykonywanie tych zadań

W dniu 4.10.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

6.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o. o. 

Osoba Prawna
Fundacja PlasticsEurope Polska

28.10.2016

Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) – Zakładki „Czystsze Powietrze”, w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Paweł Winciorek

- PODINSPEKTOR
w Urzędzie Gminy,
do którego zakresu obowiązków należy wykonywanie tych zadań

W dniu 10.11.2016 r. wysłano odpowiedź
w postaci elektronicznej na adres e-mail

 

metryczka


Wytworzył: Irena Pawłowska (22 marca 2016)
Opublikował: Krzysztof Juraś (15 lutego 2017, 08:39:30)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (15 lutego 2017, 08:56:15)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 323