2019 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Lp.

Podmiot wnoszący PETYCJĘ

Data złożenia

Przedmiot PETYCJI

Jednostka/komórka załatwiająca

Data załatwienia

1.

Szulc-Efekt sp. z o.o.

04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1

08.03.2019 r.

Wniosek dotyczy rozpatrzenia prośby dotyczącej rozpatrzenia możliwości przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019. Dodatkowo wniesiono o przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m².

Andrzej Mazur - Sekretarz Gminy Jeżów;

 

Sylwia Kotowska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W dniu 22.03.2019 r. wniosek/petycje przekazano Dyrektorowi Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Jeżowie. W dniu 25.03.2019 r. wysłano odpowiedź/informację na wskazany w petycji zwrotny adres poczty elektronicznej przez wnioskodawcę   o przekazaniu wniosku/petycji Dyrektorowi Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego.  Ostateczne załatwienie nastąpiło w dniu 01.04.2019 r.

2.

Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców

22.03.2019 r.

Przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta – linku do informacji w portalu Mikroporady dotyczących istotnych dla mikroprzedsiebiorców spraw.

Przekazanie Petycjodawcy informacji dotyczącej ilości przedsiębiorców, którym przekazano petycje  i w jakim terminie oraz w jaki sposób.

Ewelina Kencler- pracownik Urzędu gminy Jeżów

 

 

 

09.04.2019 r.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (9 kwietnia 2019, 14:27:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212