Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2019 rok
 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (257kB) pdf
 2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Jeżów - sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (221kB) pdf
 3. Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. (168kB) pdf
 4. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (1449kB) pdf
 5. Informacja dodatkowa (6915kB) pdf
 6. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (1058kB) pdf
 7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (953kB) pdf
 8. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (230kB) pdf
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (217kB) pdf
 10. Informacja dodatkowa (7461kB) pdf

Sprawozdania finansowe za 2018 rok
 1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (256kB) pdf
 2. BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (232kB) pdf
 3. Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. (7743kB) pdf
 4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (230kB) pdf
 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (218kB) pdf
 6. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (1439kB) pdf
 7. Informacja dodatkowa (7066kB) pdf
 8. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (1054kB) pdf
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (959kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (13 maja 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (13 maja 2019, 13:22:41)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (4 czerwca 2020, 13:04:14)
Zmieniono: dodano sprawozdania finansowe za 2019 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 422