Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania Rb – 2021 rok - I kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2021 (797kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 (1336kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (345kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 (247kB) pdf
 5. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2020 okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2021 r. (355kB) pdf
 6. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku (91kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2020 rok - IV kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (904kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (1421kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (348kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (247kB) pdf
 5. Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (239kB) pdf
 6. Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2020 r. (206kB) pdf
 7. Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku (334kB) pdf
 8. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku (93kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2020 rok - III kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 (885kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2020 (1437kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (348kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020 (248kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku (91kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2020 rok - II kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 (836kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 (1423kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 (247kB) pdf
 5. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 (349kB) pdf
 6. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku (90kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2020 rok - I kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (794kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (1387kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (348kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (247kB) pdf
 5. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki samorzadu terytorialnego które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (349kB) pdf
 6. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku (90kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2019 rok - IV kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 (902kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 (1500kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 (286kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (93kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2019 rok - III kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019 (859kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2019 (1502kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019 (286kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (91kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2019 rok - II kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (821kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (1462kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (287kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (91kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2019 rok - I kwartał:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 (759kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 (1471kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 (286kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku (91kB) pdf

Sprawozdania Rb – 2018 rok:
 1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (862kB) pdf
 2. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (1342kB) pdf
 3. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (349kB) pdf
 4. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (286kB) pdf
 5. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów Mariusz Guzicki (23 lipca 2019)
Opublikował: Krzysztof Juraś (23 lipca 2019, 12:55:23)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (28 kwietnia 2021, 13:42:22)
Zmieniono: dodano sprawozdania budżetowe za I kw. 2021 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537