Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów - pobierz (2226kB) word został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/195/02 Rady Gminy Jeżów z dnia 14 marca 2002 r.

     Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów, zatwierdzonego w/w uchwałą na obszarach: fragmentu obrębu Jeżów, obrębów Leszczyny i Władysławowo oraz fragmentów obrębów Jeżów i Przybyszyce.

Uchwały zatwierdzające miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów do pobrania poniżej:
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Jeżów (554kB) pdf

UCHWAŁA NR XII/75/2015 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 19 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (635kB) pdf dla fragmentów obrębów wsi: Frydrychów, Góra, Jankowice, Jasienin Duży, Jasienin Mały, Lubiska Kolonia, Rewica Kolonia, Kosiska, Mikulin, Popień PGR, Przybyszyce, Rewica B, Strzelna, Taurów, Wola Łokotowa
  • UCHWAŁA Nr XXXX/240/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 12 października 2006r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów
  • UCHWAŁA Nr 241/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 12 października 2006r. w sprawie aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów
  • UCHWAŁA Nr XVIII/124/08 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżów
metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (14 marca 2002)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (17 stycznia 2005, 12:03:09)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (15 stycznia 2019, 14:47:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20775