ZAKRES ZADAŃ

Do podstawowych obowiązków Skarbnika Gminy należy:

Wykonywanie zadań na stanowisku Skarbnika Gminy, zgodnie z zarządzeniem Nr 27/2009 Wójta Gminy Jeżów z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązków z zakresu gospodarki finansowej Gminy, a w szczególności:
  1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  2. kierowanie pracą Referatu Finansowego,
  3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
  4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
  6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
  8. wykonywanie zadań wspólnych dla stanowisk pracy polegających na przygotowywaniu materiałów oraz podejmowania czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (zakres czynności) (7 grudnia 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (13 lipca 2005, 15:15:11)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (24 stycznia 2013, 14:51:25)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4218