SEKRETARZ GMINY

Do podstawowych zadań Sekretarza należy:

 1. Opracowywanie projektów regulaminów, instrukcji i zarządzeń dotyczących działalności Urzędu.
 2. Dbałość o przestrzeganie przepisów prawa, porządku i dyscypliny pracy.
 3. Dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników.
 4. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.
 5. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta.
 6. Nadzór nad organizacją prac w Urzędzie oraz sprawy związane z doskonaleniem kadr.
 7. Zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów.
 8. Przedkładanie Wójtowi Gminy propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 9. Nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.
 10. Nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy.
 11. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu.
 12. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 13. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy.
 14. Koordynacja i organizacja prac związanych z wyborami i spisami.
 15. Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych.
 16. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji i stażu, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 17. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:
  • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
  • organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
  • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy.
 18. Podawanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeżów.

metryczka


Wytworzył: WÓJT GMINY JEŻÓW (25 sierpnia 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (28 grudnia 2004, 12:23:56)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (22 stycznia 2013, 10:17:27)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5044