Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK” w ramach projektu pn. „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość”: CZĘŚĆ I – Dostawa pomocy dydaktycznych; CZĘŚĆ II – Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK” w ramach projektu pn. „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość”: CZĘŚĆ I – Dostawa pomocy dydaktycznych; CZĘŚĆ II – Dostawa pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK [...]

„Przewóz uczniów wraz z opieką po zajęciach realizowanych w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość” w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020”

„Przewóz uczniów wraz z opieką po zajęciach realizowanych w ramach projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja w przyszłość” w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020” [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów RGiFS.271.8.2018

RGiFS.271.8.2018Ogłoszenie nr 654566-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z ternu Gminy Jeżów RGiFS.271.7.2018

RGiFS.271.7.2018Ogłoszenie nr 649772-N-2018 z dnia 2018-11-19 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy [...]

"Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów" RGiFS.271.6.2018

Ogłoszenie nr 643770-N-2018 z dnia 2018-11-02 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy JeżówOGŁOSZENIE O [...]

„Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową – Lubiska do drogi gminnej nr 121107E – Etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00”.

RGiFS.271.5.2018Ogłoszenie nr 604089-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową – Lubiska do drogi gminnej nr 121107E – Etap II od km 1+100,00 [...]

Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową – Lubiska do drogi gminnej nr 121107E – Etap II od km 1+100,00 do km 1+650,00

RGiFS.271.4.2018Ogłoszenie nr 595159-N-2018 z dnia 2018-07-26 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową – Lubiska do drogi gminnej nr 121107E – Etap II od km 1+100,00 [...]

„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów” znak: RGiFS.271.3.2018

  RGiFS.271.3.2018 Ogłoszenie nr 562935-N-2018 z dnia 2018-05-23 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów RGiFS.271.2.2018

RGiFS.271.2.2018 Ogłoszenie nr 546185-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy [...]

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW III przetarg

RGiFS.271.7.2017 Ogłoszenie nr 555346-N-2017 z dnia 2017-07-20 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w [...]

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW

Znak: RGiFS.271.6.2017 Ogłoszenie nr 541435-N-2017 z dnia 2017-06-29 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 III przetarg

  Znak: RGiFS.271.5.2017 Ogłoszenie nr 536447-N-2017 z dnia 2017-06-21 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 II przetarg

RGiFS.271.4.2017 Ogłoszenie nr 532081-N-2017 z dnia 2017-06-13 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

„Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeżów w ramach dofinansowania z WFOŚiGW

RGiFS.271.3.2017 Ogłoszenie nr 531007-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. Urząd Gminy w Jeżowie: „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Jeżów” poprzez zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

RGiFS.271.2.2017 Ogłoszenie nr 518007-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Urząd Gminy w Jeżowie: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 OGŁOSZENIE O [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów RGiFS.271.3.2016

    RGiFS.271.3.2016 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.jezow.pl Ogłoszenie nr 351238 - 2016 z [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK nr 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP II

RGiFS.271.2.2016 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: [...]

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku

Znak: RGiFS.271.5.2015 Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2015 roku Numer ogłoszenia: 115446 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 OGŁOSZENIE O [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów znak: RGiFS.271.4.2015

RGiFS.271.4.2015 Jeżów: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów Numer ogłoszenia: 106778 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap I od km 0+0,00 do km 1+100,00

Znak: RGiFS.271.3.2015 Jeżów: Przebudowa drogi gminnej na trasie od drogi powiatowej nr 2920E przez Wolę Łokotową - Lubiska do drogi gminnej nr 121107E - Etap I od km 0+0,00 do km 1+100,00 Numer ogłoszenia: 63904 - 2015; data [...]

Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy Straży Gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie zdjęć .......RGiFS.271.1.2015

RGiFS.271.1.2015 Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW [...]

"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym" RGiFS.271.11.2014

RGiFS.271.11.2014Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: 404884 - [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosiska

RGiFS.271.10.2014Jeżów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości KosiskaNumer ogłoszenia: 328242 - 2014; data zamieszczenia: 03.10.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Znak: RGiFS.271.9.2014Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańNumer ogłoszenia: 239846 - 2014; data [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnego Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Znak: RGiFS.271.8.2014Jeżów: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I GMINNEGO PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017Numer ogłoszenia: 218970 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014OGŁOSZENIE O [...]

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica Kolonia

Znak: RGiFS.271.7.2014Jeżów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rewica KoloniaNumer ogłoszenia: 108890 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżacych remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2014r.

Znak: RGiFS.271.6.2014Jeżów: Zakup wraz z dostawą i rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2014r.Numer ogłoszenia: 102904 - 2014; data zamieszczenia: [...]

REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW...II przetarg

RGiFS.271.5.2014Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH [...]

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie swietlicy wiejskiej we wsi Góra z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne

Znak: RGiFS.271.3.2014Jeżów: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WE WSI GÓRA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SPOŁECZNE I KULTURALNENumer ogłoszenia: 49146 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Jeżowie

Znak: RGiFS.271.2.2014Jeżów: BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEŻOWIENumer ogłoszenia: 36200 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie [...]

Realizacja uslug polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy strazy gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie.........

Znak: RGiFS.271.1.2014Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW [...]

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym

RGiFS.271.10.2013Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: 506034 - [...]

Zimowe utrzymanie drog gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2013)2014 - II przetarg

Znak: RGiFS.271.9.2013Jeżów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2013)2014Numer ogłoszenia: 485918 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2013)2014

Znak: RGiFS.271.8.2013Jeżów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2013)2014Numer ogłoszenia: 455990 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie [...]

Udzielenie dlugoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

RGiFS. 271.7.2013Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańNumer ogłoszenia: 300882 - 2013; data [...]

Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy Jeżów

RGiFS.271.6.2013Jeżów: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką odpadów z terenu Gminy JeżówNumer ogłoszenia: 190730 - 2013; data zamieszczenia: [...]

Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap III

RGiFS.271.5.2013Jeżów: Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - ETAP IIINumer ogłoszenia: 164694 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Rewica z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne

Znak: RGiFS.271.4.2013Jeżów: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Rewica z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalneNumer ogłoszenia: 130340 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP I

RGiFS.271.2.2013Jeżów: Przebudowa drogi gminnej nr 121105 E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918 E - ETAP INumer ogłoszenia: 65462 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ETAP II cz. 4 i 5 wraz z zakupem sprzetu na potrzeby oczyszczalni ścieków i mieszkańców Gminy Jeżów

Znak: RGiFS.271.1.2013Jeżów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów ETAP II cz. 4 i 5 wraz z zakupem sprzętu na potrzeby oczyszczalni ścieków i mieszkańców Gminy JeżówNumer ogłoszenia: 43498 - 2013; data zamieszczenia: [...]

II przetarg Świadczenie usług pocztowych.....

Znak: RGiFS.271.9.2012Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: [...]

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzedu Gminy w Jeżowie........

RGiFS.271.8.2012Jeżów: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznymNumer ogłoszenia: 512912 - [...]

Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów zwiazanych ze stwierdzonymi przez funcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami....

RGiFS.271.7.2012Jeżów: REALIZACJA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA OPRACOWANIU DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STWIERDZONYMI PRZEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GMINNEJ WYKROCZENIAMI NA DROGACH PUBLICZNYCH W GMINIE JEŻÓW, NA PODSTAWIE ZDJĘĆ POJAZDÓW WYKONANYCH [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2012)2013

Znak: RGiFS.271.6.2012Jeżów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2012)2013Numer ogłoszenia: 423260 - 2012; data zamieszczenia: 29.10.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie [...]

Udzielenie dlugoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy...

Znak:  RGiFS.271.5.2012Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy JeżówNumer ogłoszenia: 420222 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO MÓJ RYNEK W JEŻOWIE będące zadaniem własnym Gminy Jeżów i Budowa wpustów ulicznych

RGiFS.271.4.2012Jeżów: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO MÓJ RYNEK W JEŻOWIE będące zadaniem własnym Gminy Jeżów BUDOWA WPUSTÓW ULICZNYCH KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DRODZE POWIATOWEJ 2920 E W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW, UL. PIOTRKOWSKA - będące [...]

Remont drogi gminnej Jankowice - Kochanów ( do granicy Gminy Jeżów)

RGiFS.271.3.2012Jeżów: REMONT DROGI GMINNEJ JANKOWICE - KOCHANÓW ( DO GRANICY GMINY JEŻÓW)Numer ogłoszenia: 126350 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowościach Taurów i Brynica

RGiFS.271.2.2012Jeżów: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH TAURÓW I BRYNICANumer ogłoszenia: 75392 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2011)2012

 Znak: RGiFS.271.7.2011Jeżów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2011)2012Numer ogłoszenia: 391332 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Udzielenie dlugoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów

 RGiFS.271.6.2011Jeżów: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy JeżówNumer ogłoszenia: 349042 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Realizacja usług polegajacych na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów...

RGiFS.271.5.2011Jeżów: Realizacja usług polegających na opracowaniu dokumentów związanych ze stwierdzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej wykroczeniami na drogach publicznych w Gminie Jeżów, na podstawie zdjęć pojazdów wykonanych [...]

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszycach

Znak: RGiFS.271.4.2011 Jeżów: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PRZYBYSZYCACHNumer ogłoszenia: 287308 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Remont drogi gminnej nr 121104E Mosciska-Góra

RGiFS.271.3.2011Jeżów: REMONT DROGI GMINNEJ NR 121104E MOŚCISKA - GÓRANumer ogłoszenia: 209480 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Jezowie w roku szkolnym 2011)2012, 2012)2013, 2013)2014

RGiFS.271.2.2011Jeżów: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014Numer ogłoszenia: 200518 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010)2011

RGiFS. 341/9/10Jeżów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010)2011Numer ogłoszenia: 366684 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW - będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + 338 DO KM 74 + 155 w ramach za

RGiFS.341/8/10Jeżów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW - będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + [...]

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW” – będące zadaniem własnym Gminy Jeżów

RGiFS.341/7/10Jeżów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW- będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + [...]

Jeżów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW - będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + 338 DO KM 74 + 155 w

RGIFS. 341/6/10Jeżów: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ETAP II CZ. 1 i 2 ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JEŻÓW - będące zadaniem własnym Gminy Jeżów PRZEBUDOWA DROGI 705 PRZEJŚCIE PRZEZ JEŻÓW NA ODCINKU OD KM 73 + [...]

Budowa trybun na boisku sportowym w m. Jeżów

RGiFS.341/5/10Jeżów: BUDOWA TRYBUN NA BOISKU SPORTOWYM W M. JEŻÓWNumer ogłoszenia: 215602 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Frydrychów

RGiFS. 341/4/10Jeżów: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI FRYDRYCHÓWNumer ogłoszenia: 211126 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rewica Kolonia

RGiFS.341/3/10Jeżów: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI REWICA KOLONIANumer ogłoszenia: 102999 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w m. Jeżów

RGiFS.341/2/10Jeżów: ROZBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W M. JEŻÓWNumer ogłoszenia: 59084 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Przebudowa sieci drogowej na Osiedlu 850-lecia w Jeżowie - etap I i II

RGiFS.341/11/09Jeżów: PRZEBUDOWA SIECI DROGOWEJ NA OSIEDLU 850-LECIA W JEŻOWIE - ETAP I i IINumer ogłoszenia: 360582 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Remont drogi gminnej relacji Jeżów(ul. Nadachowskiego) - Jasienin Duży

RGiFS.341/10/09Jeżów: 4.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa pn. REMONT DROGI GMINNEJ RELACJI JEŻÓW ( UL. NADACHOWSKIEGO) - JASIENIN DUŻYNumer ogłoszenia: 317284 - 2009; data zamieszczenia: 14.09.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Bieżąca konserwacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Jeżów przetarg II

  RGiFS.341/9/09 Jeżów: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL NA TERENIE GMINY JEŻÓWNumer ogłoszenia: 206934 - 2009; data zamieszczenia: 25.06.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Bieżąca konserwacja dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Jeżów

RGiFS.341/8/09Jeżów: BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL NA TERENIE GMINY JEŻÓWNumer ogłoszenia: 86109 - 2009; data zamieszczenia: 03.06.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP II

 RGiFS.341/7/09 Jeżów: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP IINumer ogłoszenia: 112202 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej drogi Leszczyny Wągry II etap ( przetarg II)

 RGiFS.341/6/09  Jeżów: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO - MOSTOWEJ DROGI LESZCZYNY - WĄGRY ETAP IINumer ogłoszenia: 97118 - 2009; data zamieszczenia: 08.04.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rewica Szlachecka

RGiFS.341/5/09Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI REWICA SZLACHECKANumer ogłoszenia: 84234 - 2009; data zamieszczenia: 31.03.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kosiska

RGiFS.341/4/09Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KOSISKANumer ogłoszenia: 78512 - 2009; data zamieszczenia: 26.03.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej drogi Leszczyny - Wągry etap II

RGiFS.341/3/09Jeżów: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO - MOSTOWEJ DROGI LESZCZYNY - WĄGRY ETAP IINumer ogłoszenia: 63892 - 2009; data zamieszczenia: 16.03.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Remont drogi gminnej Jeżów (ul. Nadachowskiego)-Jasienin Duży - Jasienin Mały ( do drogi krajowej nr 72)

RGiFS.341/2/09Jeżów: REMONT DROGI GMINNEJ JEŻÓW ( UL. NADACHOWSKIEGO) - JASIENIN DUŻY - JASIENIN MAŁY ( DO DROGI KRAJOWEJ NR 72 )Numer ogłoszenia: 54172 - 2009; data zamieszczenia: 09.03.2009OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikulin

RGiFS.341/10/08Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI MIKULINNumer ogłoszenia: 215890 - 2008; data zamieszczenia: 05.09.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie [...]

Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy w Jeżowie etap II ( III przet.)

RGiFS.341/9/08Jeżów: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP IINumer ogłoszenia: 186601 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Jeżowie w roku szkolnym 2008/2009,2009/2010,2010/2011

RGiFS.341/8/08 Jeżów: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011Numer ogłoszenia: 166101 - 2008; data zamieszczenia: 21.07.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy w Jeżowie

RGiFS.341/7/08Jeżów: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP IINumer ogłoszenia: 137843 - 2008; data zamieszczenia: 23.06.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi gminnej al. 3-go Maja w Jeżowie ( plac przed Kościołem)

Znak: RGiFS.341/6/08Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AL. 3-go MAJA W JEŻOWIE ( PLAC PRZED KOŚCIOŁEM )Numer ogłoszenia: 124542 - 2008; data zamieszczenia: 10.06.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy w Jezowie etap II

Znak sprawy: RGiFS.341/5/08Jeżów: MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO BUDYNKU URZĘDU GMINY W JEŻOWIE ETAP IINumer ogłoszenia: 108334 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: [...]

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubiska dn.04.06.2008r.

RGiFS.341/4/08Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI LUBISKANumer ogłoszenia: 99540 - 2008; data zamieszczenia: 13.05.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lubiska

Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W MIEJSCOWOŚCI LUBISKANumer ogłoszenia: 67607 - 2008; data zamieszczenia: 03.04.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

ogloszenie o zamówieniu pn. Odbudowa Infrastruktury Drogowo-Mostowej Drogi Leszczyny-Wągry

Jeżów: ODBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWO- MOSTOWEJ DROGI LESZCZYNY - WĄGRYNumer ogłoszenia: 63029 - 2008; data zamieszczenia: 28.03.2008OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: [...]

Wykonanie nawierzchni alei głównej na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w Jeżowie

Jeżów: Wykonanie nawierzchni alei głównej na cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. w JeżowieNumer ogłoszenia: 149684 - 2007; data zamieszczenia: 24.08.2007OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie [...]

Przebudowa drogi w m. Jeżów - ul. Wojska Polskiego II przetarg

Jeżów: PRZEBUDOWA DROGI W M. JEŻÓW - UL. WOJSKA POLSKIEGONumer ogłoszenia: 141454 - 2007; data zamieszczenia: 14.08.2007OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów etap I część 2 i 3 oraz przebudowa sieci wodociągowej w Al.3-go Maja i ul. Rynek w Jeżowie

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie [...]

Przetarg nieograniczony Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Gminy w Jeżowie - etap I ( modernizacja kotłowni i wewnętrznej instalacji c.o.)

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie [...]

Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa dn.08.05.2007r.

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: [...]

Konserwacja i przebudowa dróg dojazdowych do pł na terenie Gminy Jeżów

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: [...]

Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie [...]

przetarg Poprawa wizerunku historycznego centrum Jeżowa

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie [...]

zimowe utrzymanie dróg - zima 2006/2007

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w [...]

Dostawa oleju opałowego

    Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl www.bip.jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości [...]

Remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól - II

    Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl www.bip.jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości [...]

Modernizacja kwater grobów na cmentarzu wojennym (1939-1945) w Jeżowie cz.II

    Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl www.bip.jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości [...]

Remont nawierzchni dróg dojazdowych do pól

    Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl www.bip.jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości [...]

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Jeżów (drugi przetarg)

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl, http://www.bip.jezow.pl/ OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w [...]

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów

    Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax. 875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości szacunkowej [...]

Przebudowa i remont dróg dojazdowych - 2006

  Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości szacunkowej zamówienia [...]

wynik przetargu - oczyszczalnia ścieków

   OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU     Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl informuje o wyniku postępowania [...]

Park kultury, sportu i wypoczynku

  Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w [...]

oczyszczalnia i kanalizacja

  Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Roboty [...]

Zimowe utrzymanie dróg

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

Dostawa węgla i miału 2005/2006

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

Kredyt inwestycyjny dla Gminy Jeżów

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl                 OGŁASZA  [...]

ogłoszenie o wyniku przetargu z dn.18.07.2005 r. - Renowacja cmentarza wojennego w Jeżowie

      OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU   Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69  email: jezow@jezow.pl informuje o wyniku postępowania [...]

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Przedszkola w Jeżowie

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

Renowacja Cmentarza Wojennego w Jeżowie

Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

Przebudowa i remont dróg dojazdowych

  Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl   OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY   O wartości szacunkowej zamówienia [...]

Przebudowa drogi gminnej Jeżów - Góra

  Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY O wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

Przebudowa drogi gminnej w m. Jasienin Mały

  Gmina Jeżów, 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel.0-46 875 53 71, fax.875 53 69 email: jezow@jezow.pl OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych [...]

metryczka