Konkursy

Konkursy

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm) osób do [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2021 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓWNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. poz.1378) oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm) osób do [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2020 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓWNa podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; ze zm.), art. 13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm) osób do [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2019 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

WÓJT GMINY JEŻÓWNa podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz.2500 ), art. 13 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 roku o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Jeżów otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego.

WÓJT GMINY JEŻÓW Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 r.

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Jeżów otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2018 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jeżowie - 16.05.2017 r.

Konkurs nie zostanie przeprowadzony ze względu na brak ofert. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżów dot. komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 r.

Ogłoszenie o możliwości wskazania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm. Dz. U. z 2016 poz. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 roku w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Dz. U. 2016 r. poz. 1579, Dz. U. 2016 r. poz. 1948) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. Dz. U. 2016 r. poz. 1579, Dz. U. 2016 r. poz. 1948) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jeżowie - 18.07.2016 r.

Konkurs nie zostanie przeprowadzony ze względu na brak ofert. [...]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jeżowie - 06.06.2016 r.

Konkurs nie zostanie przeprowadzony ze względu na brak ofert. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. w formie wsparcia realizacji zadania publicznego

WÓJT GMINY JEŻÓW Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm. z 2015 r. poz. 1890) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku [...]

metryczka