Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zaproszenie do składania ofert - „Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.”

Działając w oparciu o art. 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Jeżów Nr 135/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Jeżów zaprasza [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 06.04.2021

Działając w oparciu o art. 2, ust. 1., pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Jeżów Nr 135/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Gmina Jeżów zaprasza [...]

Zaproszenie do składania ofert - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Urzędzie Gminy w Jeżowie

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których [...]

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia - 16.12.2020

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym” - 03.12.2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym” - 01.12.2020

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2021 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych z poliwęglanu

Urząd Gminy w Jeżowie zaprasza do złożenia oferty na Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych z poliwęglanu: [...]

Zaproszenie do składania ofert - "PRZEBUDOWA SIECI DROGOWEJ NA OSIEDLU 850-LECIA W JEŻOWIE - ETAP V"

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843 z późn. zm.) w związku z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2021 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zaproszenie do składania ofert - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2020/2021"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1843) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Jeżów”

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 07.05.2020

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2020 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia - 18.12.2019

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019.1843) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014  z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zaproszenie do składania ofert - WYKONANIE INSTALACJI DOZIEMNEJ I INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZESPÓŁ SZKOLNO–PRZEDSZKOLNY W JEŻOWIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 2, 95-047 JEŻÓW dz. nr 1724/1, 1724/2 obręb Jeżów

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019.1843) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2020 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania [...]

Zaproszenie do składania ofert - "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2019/2020"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz 1843) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert [...]

Wykonanie lokalnej sieci komputerowej oraz dedykowanej instalacji elektrycznej wraz z zakupem okablowania strukturalnego w Sali Informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - "PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWO POPRZEZ UTWARDZENIE MASĄ ASFALTOWĄ"

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2019 r. poz.1843) w związku z art.66 Kodeksu cywilnego oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie [...]

Zaproszenie do składania ofert - „REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE KOLONIA”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert - zakup wraz z montażem przystanku autobusowego z poliwęglanu

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert - "Ścinka poboczy oraz odtworzenie rowów na odcinkach o łącznej długości 1600 m"

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Naprawa drogi na odcinku 20 mb"

...Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert - "NAPRAWA DROGI NA ODCINKU 20mb"

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dni 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm) oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” - 16.05.2019

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 ze zm. / oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej wraz z uwałowaniem na terenie Gminy Jeżów w 2019 r.”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie nim opieki i wyżywienia - 21.12.2018

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U . z 2018 r., poz. 1986 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę:„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania ,przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę :„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę:„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania,przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2019 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup, montaż oraz wdrożenie systemu do głosowania elektronicznego wraz z systemem elektronicznej transmisji obrad Sesji Rady Gminy i przeprowadzenie szkolenia z obsługi i administracji systemu

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2018/2019"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert [...]

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. w ilości 1900 ton - 13.04.2018 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. w ilości 1900 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. w ilości 1900 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert - „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów”

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert - "Profilowanie nawierzchni dróg gminnych za pomocą równiarki samojezdnej na terenie Gminy Jeżów o długości 38 km wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania"

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę:„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę:„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2018 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2017/2018"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1579) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do składania ofert [...]

Naprawa nawierzchni z destruktu asfaltowego - ponowne zaproszenie do składania ofert

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Naprawa nawierzchni z destruktu asfaltowego

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn. Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów - 19.04.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów - 10.04.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza [...]

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. w ilości 1900 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Odławiania bezdomnych zwierząt i zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt prowadzonym przez Wykonawcę poprzez utrzymanie przyjętych zwierząt pod opieką weterynaryjną i zapewnienie im opieki i wyżywienia

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego"

Opracowanie analizy efektywności kosztowej dla projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa SUW w Jeżowie wraz z budową studni 1a oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sobieskiego" planowanego do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. z późn. zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w sezonie zimowym 2016/2017"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze zm. Wójt Gminy Jeżów [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2017 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 13 szt. przezroczystych urn wyborczych dla obwodu głosowania do 750 wyborców oraz 1 szt. urny wyborczej pomocniczej (przenośnej)

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 13 szt. przezroczystych urn wyborczych dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców [...]

Ponowne zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. w ilości 1300 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą i równomiernym rozłożeniem kruszywa drogowego do bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. w ilości 1300 ton

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton)

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015 r., poz. 2164/ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów przy użyciu masy bitumicznej na ciepło (asfalto-beton)

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2015r., poz. 2164 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert - odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm./ oraz § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Jeżowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym”

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Ponowne zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów zaprasza do [...]

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę pn. "Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2016 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów"

Na podstawie art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Wójt Gminy Jeżów [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny w zakresie:Dostosowanie pomieszczeń: dostosowanie i modernizacja toalet do potrzeb dzieci i personelu; Zakup wyposażenia do utrzymania czystości; Zakup mebli i wyposażenia [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Opiekun osób starszych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym."

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Kurs komputerowy"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Obsługa kas fiskalnych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu systemowego pn. „Daj sobie szansę” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-2015 zaprasza do składania ofert [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego "Operator wózka widłowego z elementami gospodarki magazynowej"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu systemowego pt. "Daj sobie szansę"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na świadczenie [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów grupowych i indywidualnych z zakresu aktywizacji zawodowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów grupowych z zakresu aktywizacji społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie [...]

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYŁONIENIA WYKONAWCY NA USŁUGE PN. 'KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY JEŻÓW W 2014 r.

Gmina Jeżów zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym w sprawie wyłonienia wykonawcy na usługę pn. "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2014 r.".Opis procedury postępowania znajduje się [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie "Opiekun osób starszych"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Pracownik administracyjno-biurowy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu „Przedstawiciel handlowy”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie w związku z realizacją projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE– ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu„Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE –ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu„Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH.

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu [...]

zaproszenie do skladania ofert na przep[rowadzenie rozgraniczenia nieruchomości

Wójt GminyJeżów 95-047 Jeżów ul. Kwiatowa 1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTdotyczące zamówienia obejmującego przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1505 i 1506 obrębu Jeżów [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAKUP LAPTOPA

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w ramach [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ.

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na: - prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w ramach projektu „Nauka to potęgi klucz” współfinansowanego przez Unię Europejską [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE – PROWADZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Gmina Jeżów zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na:- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych w [...]

metryczka