Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa - przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego

KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY AKT MAŁŻEŃSTWA – TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA- PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO REJESTRU STANU CYWILNEGO INFORMACJE [...]

Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY AKT URODZENIA – TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA - PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DO REJESTRU STANU [...]

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO– Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu INFORMACJE OGÓLNE Akt stanu cywilnego, [...]

Sprostowanie aktu stanu cywilnego - akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO– Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu INFORMACJE OGÓLNE Akt stanu cywilnego, który zawiera [...]

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

URZĄD GMINY JEZÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE W ciągu trzech miesięcy od chwili [...]

Rejestracja zgonów

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY REJESTRACJA ZGONÓW INFORMACJE OGÓLNE Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia w ciągu 3 [...]

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - Akt urodzenia, małżeństwa, zgonu

Urząd Gminy w Jeżowieul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżówtel. 46 875 53 71, fax: 46 875 53 69 bip: www.bip.jezow.plurząd:www.jezow.pl,e-mail: jezow@jezow.plNAZWA USŁUGI WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO- Akt urodzenia, małżeństwa, [...]

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO INFORMACJE OGÓLNE Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi [...]

Zaświadczenie o stanie cywilnym

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM INFORMACJE OGÓLNE Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy i [...]

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNYMI (ŚLUB KONKORDATOWY) INFORMACJEOGÓLNE Osoby zamierzające [...]

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO INFORMACJE OGÓLNE Osoby zamierzające [...]

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

URZĄD GMINY  JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ INFORMACJE OGÓLNE  Obywatel polski lub zamieszkały w Polsce [...]

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

KOMÓRKA REALIZUJĄCAUrząd Stanu CywilnegoRODZAJ SPRAWYWYDANIE ZEZWOLENIA NA SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGOINFORMACJE OGÓLNEMałżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być [...]

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

URZĄD GMINY JEŻÓW KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY OŚWIADCZENIE O UZNANIU OJCOSTWA INFORMACJE OGÓLNE Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, [...]

Rejestracja urodzeń

KOMÓRKA REALIZUJĄCA Urząd Stanu Cywilnego RODZAJ SPRAWY REJESTRACJA URODZEŃ INFORMACJE OGÓLNE W USC w Jeżowie rejestruje się dziecko, jeśli urodziło się ono na terenie Gminy Jeżów. Zgłoszenia urodzenia [...]

metryczka