DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

Zarządzenie nr 121/2015 Wójta Gminy Jeżów z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Jeżowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej [...]

metryczka