Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 29 listopada 2016 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 [...]

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JEŻOWIE z dnia 29 listopada 2016 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jeżów w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 r. [...]

UCHWAŁA Nr 7/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: obsadzenia mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 [...]

UCHWAŁA Nr 6/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 r. [...]

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 29 listopada 2016 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 r. [...]

UCHWAŁA Nr 4/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydata komitetu wyborczego na radnego w okręgu wyborczym Nr 6 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 r. [...]

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie z dnia 17 listopada 2016 r.

 o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez komisję w celu rejestracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 r. [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY JEŻÓW z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej

INFORMACJAWÓJTA GMINY JEŻÓWz dnia 15 listopada 2016 r.w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji WyborczejNa podstawie art. 178 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz [...]

Zarządzenie nr 96/2016 Wójta Gminy Jeżów z dnia 3 listopada 2016 r.

 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Jeżów zarządzonych na dzień 08 stycznia 2017 [...]

metryczka