Rejestr rozpatrywanych petycji

Rejestr rozpatrywanych petycji

2021 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Lp. Podmiot wnoszący PETYCJĘ Data złożenia Przedmiot PETYCJI Jednostka/komórka załatwiająca Data i sposób załatwienia 1. 10.02.2021 r. Petycja w sprawie przeprowadzenia Referendum [...]

2020 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Lp. Podmiot wnoszący PETYCJĘ Data złożenia Przedmiot PETYCJI Jednostka/komórka załatwiająca Data i sposób załatwienia 1. Mieszkaniec Jeżowa 20.05.2020 r. Petycja w sprawie budowy chodnika [...]

2019 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Lp. Podmiot wnoszący PETYCJĘ Data złożenia Przedmiot PETYCJI Jednostka/komórka załatwiająca Data załatwienia 1. Szulc-Efekt sp. z o.o. 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 1 08.03.2019 r. Wniosek [...]

2017 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Znak: SUOK.152.2017 - PETYCJEZałożono dnia 09.02.2017 r. REJESTR PETYCJI – 2017 r. L.p. Podmiot wnoszący PETYCJĘ Data złożenia Przedmiot PETYCJI Jednostka/Komórka załatwiająca Data [...]

2016 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Znak: SUOK.1510.2016 - PETYCJE Założono dnia 22.03.2016 r. REJESTR PETYCJI – 2016 r. L.p. Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucji składającej PETYCJĘ Data wpływu PETYCJI Zakres PETYCJI Jednostka/ Komórka [...]

2015 - Rejestr rozpatrywanych petycji

Znak: SUOK.1510.2015 - PETYCJE Założono dnia 30.11.2015 r. REJESTR PETYCJI  L.p. Nazwisko, imię, adres i nazwa instytucji składającej PETYCJĘ Data wpływu PETYCJI Zakres PETYCJI Jednostka/ Komórka [...]

metryczka