OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podst. obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z 17.10.2008 o zmianie imienia i nazwiska)

 (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) [...]

metryczka