Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego [...]

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Jeżów z dnia 1 marca 2019 r.

  w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku [...]

metryczka