Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 27 października 2019 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 27 października 2019 r.

metryczka