Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.